گردنم درد می کند

ازهمان وقتی که همه چیزراگردنم انداختی.....

دوست نداشتنت را.....

بی توجهیات....

رفتنت را....

خیانتت را...

باید باور کنیم
تنهایی
تلخ‌ترین بلای بودن نیست
چیزهای بدتری هم هست
روزهای خسته‌ای
که در خلوت خانه پیر می‌شوی ...
و سال‌هایی
که ثانیه به ثانیه از سر گذشته است.
تازه
تازه پی می‌بریم
که تنهایی
تلخ‌ترین بلای بودن نیست
چیزهای بدتری هم هست
دیر آمدن!
دیر آمدن!

به ســــــلامتی اونی که ..

وقتی میــــدونه

رو چیزی حساسی
یا
از کاری بدت میـــاد

حواسش هست که ناراحتت نکنه .. !!

 

Z!Z!

میتــــرسم ...!
میترســم کســـی بــویِ تنـــت را بگیـــرد ،
نغمـــــه دلـــت را بشنـــــود ، ... و تــــــو، خـــو بگیــــری بــه مانــدنــــش !
چــــه احســـاس ِ خــط خطـــی و مبــهمی ست ،
ایــــن عاشقـــــانـــه های ِحســـــودیِ مـــن ...
 
 
نگاره: ‏چــــه چیز 

در این جهـــــان

غـــریبانه تر از زنی است 

که خودش را

و تنهایـــــی اش را

بغل مــــیکند ؛

و مــــیپوسد . . .

امـــــا

حاضــــر نیست دیگـــر کسی را دوست بدارد ؟مریم ملک دار‏

نگاره: ‏اگر مرا دوست نداشته باشی 

دراز می کشم و می میرم 

مرگ نه سفری بی بازگشت است
 
و نه ناگهان محو شدن 

مرگ 

دوست نداشتن توست 

درست آن موقع که باید دوست بداری 


رسول یونان‏

اگر مرا دوست نداشته باشی دراز می کشم و می میرم
مرگ نه سفری بی بازگشت است
و نه ناگهان محو شدن مرگ دوست نداشتن توست 
درست آن موقع که باید دوست بداری

ﺩﻳـﮕـــﺮ..
ﻧـﻪ ﺑـــﺤـــﺚ ﻣـﻴـﮑـﻨـــﻢ!
ﻧـﻪ ﺗـﻮﺿـﻴــــﺢ ﻣـﻴـﺨـــﻮﺍﻫــﻢ!
ﻧـﻪ ﺗـﻮﺿـﻴـﺢ ﻣـﻴـﺪﻫـــﻢ!
ﻧـﻪ ﺩﻧـــﺒـﺎﻝ ﺩﻟـﻴـﻞ ﻣـﻴـﮕـﺮﺩﻡ! ...
ﻓـﻘـﻂ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﻢ، ﺳـﮑـﻮﺕ ﻣـﻴـﮑـﻨـﻢ ﻭ ﻓـﺎﺻـﻠـﻪ ﻣـﻴـﮕـﻴـﺮﻡ

تو "ماه" را دوست داری و ....
من ماههاست ...  "
تو" را ....

تو "ماه" را دوست داری

و ....

من ماههاست ...

"تو" را ....

Mori

عکس

تفــاوتـی نــدارد خــــواب بـاشم یــا بیـــــدار
زیبـــا تـــــرین تصــــویـــر پیش چشمــــانم
همــیــشــه ”تــــویـی” .

Elahe

تفــاوتـی نــدارد خــــواب بـاشم یــا بیـــــدار
زیبـــا تـــــرین تصــــویـــر پیش چشمــــانم
همــیــشــه ”تــــویـی”

هیزم های ترت را هم سوزاندم
حالا می توانی بروی
آتش بیار معرکه ی دیگری باشی...
نسترن وثوقی

هیزم های ترت را هم سوزاندم

حالا می توانی بروی

آتش بیار معرکه ی دیگری باشی...

 

عکس

نگاره: ‏" مــــــــــــــــــــــــــــــادر "
مرا ببخش
درد بدنم بهانه بود !
کسی رهایـــــــــم کرده بود...
که صدای بلند گریه ام...
اشک هایت را در آورد.
♥ nafas♥‏

" مــــــــــــــــــــــــــــــادر "
مرا ببخش
درد بدنم بهانه بود !
کسی رهایـــــــــم کرده بود...
که صدای بلند گریه ام...
 اشک هایت را در آورد....

@[376595025718087:1:خاطـــــره ] ★ @[376595025718087:274:Khatereh]

:\ :( koroush :(

 هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی !!!
یـــک لبخنـــــد...
یـــک نگــــــــاه...
یـک عـطـر آشـنـا ...
یــک صــــــــدا...
یــک لــبـاس آشـنـا...
یــک خــیـابـون...
یــک خـاطـره ...
از درون داغونـــت می کــــند و یـــادش مــیـوفـتـی ...
B◙◙Ꭿ◙◙Ħ◙◙Ꭿ◙◙ℛ

کسی که تورانادیده میگیرد

بدون که مثل یک ستاره در

ذهنش می درخشی

بهر یک جرعه آب پی دریا گشتم
بهر یک عشق نجیب تک و تنها گشتم
آدمک خسته شدم بس که تنم زخمی شد
بهر یک سنگ صبور سنگ خارا گشتم
Saloomeh

بهر یک جرعه آب پی دریا گشتم
بهر یک عشق نجیب تک و تنها گشتم
آدمک خسته شدم بس که تنم زخمی شد
بهر یک سنگ صبور سنگ خارا گشتم
 


 بودن من بي مخاطب مانده است
 من و عشق تنها مانده ايم
 تا تنهايي نيز بر راز آفرينش افزوده شود؛
 امشب از آن شب هايي است
 که سکوت حرف اول را مي زند

کاش یکی‌ بود که توی کوچه‌ها داد میزد :
خاطره خشکیه … خاطره خشکیه …
اونوقت همه ی خاطراتتو ؛
همونایی که ارزش گرفتن دمپاییِ پاره هم ندارن ،
میریختم تو کیسه و میدادم بهش و میرفت ردِ کارش !!!

 

میگویند دنیا بی وفاست !
اما ... قدرش را بدانید !
من دنیای بی وفاتری هم داشتم ...!!!

کاش حداقل جوانمردی می کردی ...
ومهربانیم رابهانه ی رفتنت نمی کرد ...
تامن مجبور نشوم هرروزسنگ رانشانش بدهم ...
وبگویم اگرمثل این بودی...
اونمیرفت!!!

هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی !!!
یـــک لبخنـــــد...
یـــک نگــــــــاه...
یـک عـطـر آشـنـا ...
یــک صــــــــدا...
... یــک لــبـاس آشـنـا...
یــک خــیـابـون...
یــک خـاطـره ...
از درون داغونـــت می کــــند و یـــادش مــیـوفـتـی ...

گاهی روح می شوی، و گاهی سوهان_روح....
با این همه بازهم، جزئی از خود منی.....
Goli...

گاهی روح می شوی، و گاهی سوهان_روح....
با این همه بازهم، جزئی از خود منی.....

وقتی دو عاشق از هم جدا میشن ..
دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن ...
چون به قلب همدیگه زخم زدن ...
نمیتونن دشمن همدیگه باشن ...
چون زمانی عاشق بودن ..
تنها میتونن آشناترین غریبه برای همدیگه باشن.

وقتی دو عاشق از هم جدا میشن ..  دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن ...
چون به قلب همدیگه زخم زدن ...    نمیتونن دشمن همدیگه باشن ...
چون زمانی عاشق بودن ..    تنها میتونن آشناترین غریبه برای همدیگه باشن

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد